Oficialna strona klubu sportowego Olimpia Elbląg

27 luty

Liczba chętnych rośnie!

Liczba chętnych rośnie!

Wielkimi krokami zbliża się moment rozpoczęcia naboru do nowotworzonego Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego, który rozpoczyna swoją działalność 1.09.2018 r. w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków przy ul Agrykola 6.

W dniach 6 – 12 marca można będzie składać wnioski i potrzebne dokumenty, a 17 marca w sobotę chętni do klas I -IV Szkoły Podstawowej przejdą testy. Natomiast w poniedziałek 19 marca będzie dniem sportowego sprawdzenia się kandydatów do klas V – VIII.

Nabór do Szkoły Średniej IV LO odbędzie się w maju o czym poinformujemy w późniejszym terminie.
Nadal jest możliwość wstępnej rejestracji na stronie www.wmzpn.pl. Po rejestracji będą wysyłane niezbędne dokumenty i wnioski oraz informacje o zakresie testów sportowych. Na dzień dzisiejszy zarejestrowało się nieco ponad 170 chętnych zawodników.
W tej szkole oprócz wysiłku w kwestiach rozwoju sportowego duży nacisk będzie się kładło na naukę i kulturę osobistą. Słowa Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Pani Małgorzaty Sowickiej dają konkretne informacje, że szkoła ta będzie mogła się rozwijać na wszystkich płaszczyznach:
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów w Sportowej Szkole Podstawowej im. „Polskich Olimpijczyków” w Elblągu stworzone będą warunki nie tylko do rozwoju umiejętności i pasji sportowych, lecz także, za pośrednictwem dobrze wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, do osiągania wysokich wyników w nauce. Zależy nam na tym, by w szkole tej był również wysoki poziom kształcenia. Oferta szkoły będzie tak przygotowana, aby każdy uczeń mógł doskonalić swoje umiejętności w dziedzinach takich, jak: matematyka, biologia, fizyka czy chemia a także doskonalić umiejętności językowe – w języku angielskim, hiszpańskim czy niemieckim. - powiedziała Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Małgorzata Sowicka.
Od przyszłego roku szkolnego dołączą do szkoły kolejne klasy z innych dyscyplin sportowych.
Szkoła ta otwiera drogę do wymarzonej kariery piłkarskiej. To głównie z tych, którzy poświęcą się dla swojej pasji będą wybierani reprezentanci kadr wojewódzkich, a także narodowych. Inna droga jest bardzo trudna. Uczniowie Wojewódzkich Ośrodków Piłkarskich w Polsce, a jest ich 16 są pod specjalnym monitoringiem trenerów.
Bardzo serdecznie zapraszamy do składania wniosków do wszystkich klas, a szczególnie do 2 i 3 klasy Szkoły Podstawowej, gdzie w tym momencie jest najwięcej wolnych miejsc.
Pragniemy również poinformować, że w dniu 3 kwietnia. zostanie przedstawiona lista osób, które się zakwalifikowały do poszczególnych klas Ośrodka.
W maju jeśli będą wolne miejsca nastąpi nabór uzupełniający.